Hỗ trợ online
  • 01673. 072.718
  • --------Tư Vấn--------
  • Hạnh Lê : 01673. 072.718
  • gomule9k@yahoo.com
Đăng ký nhận tin

Bạn hãy đăng ký địa chỉ Email để nhận các tin khuyến mãi của chúng tôi.


SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Thống kê

Sản phẩm khuyến mãi

SẢN PHẨM MỚI

Ngang Vai Cụp - Mã: NVC
Ngang Vai Cụp - Mã: NVC

Giá: 550,000 VNĐ   350,000 VNĐ

Tóc Ngang Vai Hàn Quốc - Mã: TN2
Tóc Ngang Vai Hàn Quốc - Mã: TN2

Giá: 500,000 VNĐ   330,000 VNĐ

Tóc Quý Bà Hàn Quốc - Mã: TN1
Tóc Quý Bà Hàn Quốc - Mã: TN1

Giá: 500,000 VNĐ   330,000 VNĐ

Tóc Che Bạc, Che Hói
Tóc Che Bạc, Che Hói

Giá: 800,000 VNĐ   500,000 VNĐ

Tóc cả đầu có da đầu xoăn sóng HQ
Tóc cả đầu có da đầu xoăn sóng HQ

Giá: 450,000 VNĐ   380,000 VNĐ

Tóc cả đầu VIP vic Có da đầu
Tóc cả đầu VIP vic Có da đầu

Giá: 380,000 VNĐ   330,000 VNĐ

Tóc kẹp tơ Hàn Quốc siêu dầy  250g
Tóc kẹp tơ Hàn Quốc siêu dầy 250g

Giá: 450,000 VNĐ   280,000 VNĐ

Tóc kẹp tơ dầy mã 229
Tóc kẹp tơ dầy mã 229

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc giả có da đầu Ngắn - mái thưa
Tóc giả có da đầu Ngắn - mái thưa

Giá: 380,000 VNĐ   330,000 VNĐ

Tóc giả cả đầu có Da đầu 01 (xoăn đuôi)
Tóc giả cả đầu có Da đầu 01 (xoăn đuôi)

Giá: 450,000 VNĐ   380,000 VNĐ

Tóc cả đầu dài mái thưa xoăn
Tóc cả đầu dài mái thưa xoăn

Giá: 450,000 VNĐ   380,000 VNĐ

Tóc cả đầu dài mái thưa xù
Tóc cả đầu dài mái thưa xù

Giá: 450,000 VNĐ   380,000 VNĐ

Bộ Kẹp  cả đầu 16 in 1
Bộ Kẹp cả đầu 16 in 1

Giá: 250,000 VNĐ   200,000 VNĐ

Tóc giả cả đầu mã MB5
Tóc giả cả đầu mã MB5

Giá: 380,000 VNĐ

Tóc kẹp mã Lt2
Tóc kẹp mã Lt2

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc kẹp mã 234
Tóc kẹp mã 234

Giá: 180,000 VNĐ

NGOẶM thời trang mã số N2
NGOẶM thời trang mã số N2

Giá: 200,000 VNĐ   180,000 VNĐ

Tóc buộc cụp mã BC1
Tóc buộc cụp mã BC1

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc buộc ngắn - mã 619
Tóc buộc ngắn - mã 619

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Kẹp - Mã K2
Tóc Kẹp - Mã K2

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc Kẹp - Mã 286
Tóc Kẹp - Mã 286

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã T010
Tóc Cả Đầu - Mã T010

Giá: 380,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu MÃ TG
Tóc Cả Đầu MÃ TG

Giá: 380,000 VNĐ

Tóc Kẹp mã LT1
Tóc Kẹp mã LT1

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc kẹp - mã LT2
Tóc kẹp - mã LT2

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu MÃ TG
Tóc Cả Đầu MÃ TG

Giá: 280,000 VNĐ

Búi tròn xì teen
Búi tròn xì teen

Giá: 100,000 VNĐ

Tóc giả Mái Thưa
Tóc giả Mái Thưa

Giá: 100,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã M1
Tóc Buộc - Mã M1

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã BT1
Tóc Buộc - Mã BT1

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã B4
Tóc Buộc - Mã B4

Giá: 150,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã LT2
TÓC KẸP - Mã LT2

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã LT1
TÓC KẸP - Mã LT1

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã KT1
TÓC KẸP - Mã KT1

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã K2
TÓC KẸP - Mã K2

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã CC
TÓC KẸP - Mã CC

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã 286
TÓC KẸP - Mã 286

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã 242
TÓC KẸP - Mã 242

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã 236
TÓC KẸP - Mã 236

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã 234
TÓC KẸP - Mã 234

Giá: 180,000 VNĐ

TÓC KẸP - Mã 241
TÓC KẸP - Mã 241

Giá: 180,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 621
Tóc Buộc - Mã 621

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 618
Tóc Buộc - Mã 618

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 611
Tóc Buộc - Mã 611

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 618
Tóc Buộc - Mã 618

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã B3
Tóc Buộc - Mã B3

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 618
Tóc Buộc - Mã 618

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã DX1
Tóc Cả Đầu - Mã DX1

Giá: 380,000 VNĐ   300,000 VNĐ

TÓC TOMBOY CÁ TÍNH
TÓC TOMBOY CÁ TÍNH

Giá: 330,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 619
Tóc Buộc - Mã 619

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã BXN
Tóc Buộc - Mã BXN

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã 616
Tóc Buộc - Mã 616

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Buộc - Mã BX1
Tóc Buộc - Mã BX1

Giá: 150,000 VNĐ

Kẹp line sợi 70cm
Kẹp line sợi 70cm

Giá: 40,000 VNĐ

TÓC KẸP  - Mã KX1
TÓC KẸP - Mã KX1

Giá: 150,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã TNMB
Tóc Cả Đầu - Mã TNMB

Giá: 330,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã TNMC
Tóc Cả Đầu - Mã TNMC

Giá: 330,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã NVMC
Tóc Cả Đầu - Mã NVMC

Giá: 330,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã XD1
Tóc Cả Đầu - Mã XD1

Giá: 380,000 VNĐ

Tóc Cả Đầu - Mã XD1
Tóc Cả Đầu - Mã XD1

Giá: 380,000 VNĐ

TÓC CẢ ĐẦU - Mã T01
TÓC CẢ ĐẦU - Mã T01

Giá: 280,000 VNĐ